Privacyverklaring

Wat doen we met je persoonsgegevens?
Jouw privacy is belangrijk en daarom willen we zo weinig mogelijk persoonsgegevens van jou weten. Je kan StudioWozzol gebruiken zonder inloggen. Dan weten we geen persoonsgegevens van jou. Bij inloggen met een wachtwoord is je e-mail en zelf verzonnen gebruikersnaam is genoeg. Bij inloggen via Entree krijgen wij je voornaam en op welke school je zit.
De persoonsgegevens worden gebruikt voor de werking van de app en de website (registratie, inloggen, informeren en het ophalen van een vergeten wachtwoord). Deze worden niet doorgespeeld naar andere partijen.

Inzage, correctie en verwijdering
Wil je dat jouw gegevens worden gewist? Dat kan door een mailtje te sturen naar info@wozzol.nl. Inzage en correctie is ook mogelijk. Zorg dat het bij het verzoek wel duidelijk is dat het echt jouw gegevens zijn.

Gegevens over het woordjes leren
De gegevens over het woordjes leren verzamelen we. Die gebruiken we voor intern onderzoek om leren met Wozzol nog beter te maken.

Beveiliging
De website is beveiligd met een SSL-certificaat. Wachtwoorden worden alleen opgeslagen als hash met een salt. Dat betekend dat in het ergste geval een hacker alleen de login namen en e-mail adressen kan krijgen maar niet de wachtwoorden.

Bedrijfsgegevens
StudioWozzol is een product van Scalamedia in samenwerking met Pauls innovatiebureau.